Σχολές Οδήγησης

Δέλτα Σχολές Οδηγών | delta-drive

Οι σχολές οδηγών δέλτα έχουν 28 χρόνια εμπειρίας στην εκπαίδευση
νέων οδηγών με εκπαιδευτές θεωρητικών και πρακτικών μαθημάτων με
υπερσύγχρονο εξοπλισμό.

Πληροφορίες