Εκπαίδευση Πληροφορικής

Τμήμα Πληροφορικής Α.Π.Θ.

Tmhma Plhroforikhs

FORTH - ICS
FORTH - ICS
http://www.ics.forth.gr/

Institute of Computer Science,
Foundation for Research and
Technology Hellas.management
systems and ...

Department of Computer Science
Department of Computer Science
http://www.cs.ucy.ac.cy/

Η Πληροφορική ξεκίνησε αρχικά σαν
ένας τομέας περιορισμένης εμβέλειας..

Department of Informatics & Computer Technology

Το Τμήμα Πληροφορικής &
Τεχνολογίας Υπολογιστών του
Τ.Ε.Ι. Λαμίας συστάθηκε στα
πλαίσια της Ενέργειας �Διερεύνηση
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης� του
ΕΠΕΑΕΚ του ...

Iti.gr
Iti.gr
http://www.iti.gr/

Informatics and Telematics Institute

Τμήμα Πληροφορικής
Τμήμα Πληροφορικής
http://www.cs.aueb.gr/

Department of Informatics

Πληροφορίες