Εκπαίδευση Πληροφορικής

Τμήμα Πληροφορικής Α.Π.Θ.

Tmhma Plhroforikhs

 • Greek site: 557
 • |
 • Listing added: Apr 24, 2009
 • |
 • >> Show more
FORTH - ICS
FORTH - ICS
http://www.ics.forth.gr/

Institute of Computer Science,
Foundation for Research and
Technology Hellas.management
systems and ...

 • Greek site: 558
 • |
 • Listing added: Apr 24, 2009
 • |
 • >> Show more
Department of Computer Science
Department of Computer Science
http://www.cs.ucy.ac.cy/

Η Πληροφορική ξεκίνησε αρχικά σαν
ένας τομέας περιορισμένης εμβέλειας..

 • Greek site: 559
 • |
 • Listing added: Apr 24, 2009
 • |
 • >> Show more
Department of Informatics & Computer Technology

Το Τμήμα Πληροφορικής &
Τεχνολογίας Υπολογιστών του
Τ.Ε.Ι. Λαμίας συστάθηκε στα
πλαίσια της Ενέργειας �Διερεύνηση
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης� του
ΕΠΕΑΕΚ του ...

 • Greek site: 560
 • |
 • Listing added: Apr 24, 2009
 • |
 • >> Show more
Iti.gr
Iti.gr
http://www.iti.gr/

Informatics and Telematics Institute

 • Greek site: 561
 • |
 • Listing added: Apr 24, 2009
 • |
 • >> Show more
Τμήμα Πληροφορικής
Τμήμα Πληροφορικής
http://www.cs.aueb.gr/

Department of Informatics

 • Greek site: 562
 • |
 • Listing added: Apr 24, 2009
 • |
 • >> Show more
Informations