Το Τμήμα Πληροφορικής &
Τεχνολογίας Υπολογιστών του
Τ.Ε.Ι. Λαμίας συστάθηκε στα
πλαίσια της Ενέργειας �Διερεύνηση
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης� του
ΕΠΕΑΕΚ του ...

Katηγορία:
Εκπαίδευση Πληροφορικής
URL:
http://www.inf.teilam.gr/
Καταχώρηση:
Apr 24, 2009
Πληροφορίες