Εκπαίδευση Πληροφορικής

pliroforiki-edu
pliroforiki-edu
http://www.pliroforiki-edu.gr

ιστότοπος pliroforiki-edu
Σκοπός της ιστοσελίδας είναι:
Εκπαίδευση στην επιστήμη της πληροφορικής στους τομείς: γλώσσες προγραμματισμού, κατασκευή ιστοσελίδας, αρχιτεκτονική υπολογιστών, λειτουργικά συστήματα, βάσεις δεδομένων.

Πληροφορίες