ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Katηγορία:
Ενοπλες Δυνάμεις - Σώματα Ασφαλείας
URL:
http://www.poepls.gr/
Καταχώρηση:
May 2, 2009
Πληροφορίες