Κυβέρνηση

Prime Minister of the Hellenic Republic
Prime Minister of the Hellenic Republic
http://www.primeminister.gr/

Διαδικτυακός τόπος που προβάλλει το έργο του
Πρωθυπουργού της Ελλάδας. Παρέχει σύνδεσμο
για αποστολή μηνύματος στον Πρωθυπουργό.

Πληροφορίες