Βρίσκουμε και καταγράφουμε ότι μας αρέσει, στις βόλτες μας στις
λεωφόρους του διαδικτύου και στα στενά της πόλης μας. Γιατί η
τέχνη δεν εγκλωβίζεται σε μουσεία, υπάρχει δίπλα μας, εμφανίζεται
εκεί που δεν το περιμένουμε και μας κλείνει το μάτι. Αρκεί να έχουμε
τη διάθεση να την προσέξουμε.
...........................................................................................................
Βρίσκουμε και καταγράφουμε ότι μας αρέσει, στις βόλτες μας στις
λεωφόρους του διαδικτύου και στα στενά της πόλης μας. Γιατί η
τέχνη δεν εγκλωβίζεται σε μουσεία, υπάρχει δίπλα μας, εμφανίζεται
εκεί που δεν το περιμένουμε και μας κλείνει το μάτι. Αρκεί να έχουμε
τη διάθεση να την προσέξουμε.

Katηγορία:
Διάφορα
URL:
http://www.agendum.gr/
Καταχώρηση:
Jan 20, 2011
Πληροφορίες