Η Αγία Τριάδα (Μπουκοβίνα ή Μποκοβίνα) βρίσκεται στο
Βορειοανατολικό τμήμα του νομού Ηλείας και ανήκει
στο Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας.

Katηγορία:
Διάφορα
URL:
http://www.akroria.gr
Καταχώρηση:
Mar 12, 2011
Πληροφορίες