Αναπηρία

MANELΙατρικά
MANELΙατρικά
http://www.manel.gr/

Η εταιρεία Manel Ιατρικά εξειδικεύεται στην κατασκευή ορθωτικών και προθετικών ειδών, καθώς και στην εμπορία και ενοικίαση ειδών αποκατάστασης.orthostatisi.gr - Αναπηρικά αμαξίδια, Βοηθήματα αποκατάστασης

Η Orthostatisi είναι μια οικογενειακή εταιρεία στα βοηθήματα αποκατάστασης και στα ορθοπεδικά βοηθήματα, καθώς δραστηριοποιείται στον χώρο από το 1993, με ιδρυτή της τον Δήμου Ευθύμιο και συνεχίζεται με συνέπεια μέχρι σήμερα από τους Δήμου Δημήτριο και Κωνσταντίνο.

Πληροφορίες