Το μικροβιολογικό εργαστήριο μας έχει διαπιστευτεί σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO του ΕΛΟΤ και είναι συμβεβλημένο τον ΕΟΠΠΥ και τα περισσότερα ασφαλιστικά ταμεία.

Katηγορία:
Διαγνωστικά Κέντρα
URL:
http://rhesuskifisias.gr
Καταχώρηση:
Jan 27, 2014
Πληροφορίες