Κλινικές

Biogenea Pharmaceuticals – Τράπεζα βλαστοκυττάρων, θεραπείες με βάση τα βλαστικά κύτταρα.

Biogenea Pharmaceuticals Ltd. Εταιρεία Φαρμακευτικής Βιοτεχνολογίας που δραστηριοποιείται στη συλλογή, κρυοσυντήρηση και θεραπευτική χρήση Βλαστοκυτάρρων. Τράπεζα βλαστικών κύτταρων και παραγωγή φαρμάκων προηγμένων θεραπειών.

  • Greek site: 5522
  • |
  • Listing added: May 23, 2014
  • |
  • >> Show more
Informations